„Nie należy starać się bardziej poznać wznioślejszych rzeczy i ukrytych wyroków Bożych”

26Synu, strzeż się rozprawiania o wznioślejszych zagadnieniach i o ukrytych sądach Bożych: dlaczego ten jest tak opuszczony, a ów przypuszczony do tak wielkiej łaski; dlaczego także ten jest tak powalony, a ów tak nadzwyczajnie wywyższony.

Te rzeczy przekraczają wszelkie ludzkie zdolności poznawcze. Do prześledzenia decyzji Bożej żadnej rozum przeważy ani dysputa.

Kiedy te rzeczy podsuwa ci nieprzyjaciel, czy też dopytują niektórzy wścibscy ludzie, odpowiedz słowami Proroka: „Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszny Twój wyrok (Ps 119, 137). I to: „Sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne" (Ps 19, 10). Sądów moich trzeba się bać, a nie roztrząsać je. Są bowiem nie do ogarnięcia przez ludzki rozum.

Nie staraj się także dociekać zasług świętych ani o nich rozprawiać: który jest świętszy od drugiego lub który miałby być większy w Królestwie Niebiańskim. Takie pytania rodzą często sprzeczki i nieużyteczne spory, karmią również pychę i próżną chwałę. Stąd biorą początek zazdrości i niesnaski, gdy to ten owego świętego, a inny innego z pychą stara się stawiać na pierwszym miejscu. Chcieć znać takie rzeczy czy ich dociekać - nie przynosi żadnego owocu, lecz bardziej nie podoba się świętym. Nie jestem bowiem Bogiem niezgody, lecz pokoju. Pokój ten polega bardziej na prawdziwej pokorze niż na własnym wywyższaniu się. Niektórych w zapale miłości ludzkiej więcej niż boskiej ciągnie raczej do większego uczucia ku tym lub owym świętym.

To Ja stworzyłem wszystkich świętych. Ja dałem łaskę, Ja udzieliłem chwały. Ja znam zasługi poszczególnych świętych i uprzedziłem ich błogosławieństwami mojej słodkości. Ja z góry przed wiekami znałem umiłowanych. Ja ich wybrałem ze świata, a nie oni mnie wcześniej wybrali. Ja wołałem łaską, przyciągałem miłosierdziem. Ja przeprowadziłem ich przez różne pokusy. Ja wlałem wielkie pociechy. Ja dałem wytrwanie. Ja uwieńczyłem ich cierpliwość. Ja rozpoznaję pierwszego i ostatniego. Ja obejmuję wszystkich niezmierną miłością. Mnie ponad wszystkich trzeba błogosławić i czcić w poszczególnych świętych. Tak chwalebnie ich wywyższyłem i z góry przeznaczyłem bez żadnych ich uprzednich zasług.

Kto więc wzgardziłby jednym z moich najmniejszych, ten nie czci tez wielkiego, ponieważ Ja uczyniłem wielkiego i małego. A kto ubliża jakiemuś świętemu, mnie ubliża i wszystkim innym w Królestwie Niebiańskim. Wszyscy są jedno dzięki więzi miłości; to samo czują, tego samego chcą i wszyscy razem wzajemnie się miłują.

Ponadto - co o wiele wznioślejsze - miłują więcej mnie niż siebie i swoje zasługi. Porwani bowiem ponad siebie i pociągnięci poza miłość siebie, całkowicie dążą do miłowania mnie i w tej miłości znajdują owocne ukojenie. Nie ma niczego, co mogłoby ich odwrócić lub pognębić, zwłaszcza że pełni wiecznej prawdy, płoną ogniem miłości, która nie wygaśnie.

Niech więc ludzie cieleśni i zmysłowi, którzy umieją tylko miłować osobiste radości, przestaną rozprawiać o stanie świętych. Odejmują i dodają według własnej skłonności, a nie jak się podoba wiecznej prawdzie.

W wielu ludziach jest niewiedza, a szczególnie pośród tych, którzy mało oświeceni, rzadko umieją kochać kogoś doskonałą miłością duchową.

Bardzo jeszcze naturalnym uczuciem i ludzką przyjaźnią są przyciągani do tych lub owych. A jak zachowują się w rzeczach niższych, tak i wyobrażają sobie rzeczy niebiańskie. Lecz jest nieporównywalna różnica między tym, co myślą ludzie niedoskonali, a tym, co oglądają dzięki objawieniu z wysoka mężowie oświeceni.

Strzeż się, synu, wścibsko rozprawiać o tych sprawach, które przekraczają Twoją wiedzę. Lecz jest nieporównywalna różnica między tym, co myślą ludzie niedoskonali, a tym, co oglądają dzięki objawieniu z wysoka mężowie oświeceni.

A gdyby ktoś wiedział, kto jest świętszy od drugiego lub miany za większego w Królestwie Niebiańskim, co by mu ta wiedza pomogła, jeżeli z tego poznania nie upokorzyłby się przede mną i nie poderwałby się do większego uwielbienia mojego imienia?

O wiele milej Bogu czyni ten, kto rozmyśla o wielkości swoich grzechów i małości swoich cnót i o tym, jak daleko jest od doskonałości świętych, niż ten, kto rozprawia o ich wielkości i małości. Lepiej błagać świętych pobożnymi modlitwami i łzami i prosić usilnie pokornym umysłem o ich chwalebne wstawiennictwo, niż próżnym dociekaniem badać ich tajemnice. Oni są najzupełniej zadowoleni, jeśli ludzie umieją być zadowoleni i poskramiać próżne mowy.

Nie chełpią się ze swoich zasług ci mianowicie, którzy nie przypisują sobie nic dobroci, a wszystko mnie, ponieważ darowałem im wszystko z nieskończonej mojej miłości. Napełnieni są tak wielką miłością bóstwa i przelewającą się radością, że nic nie brakuje im chwały i nic ze szczęśliwości nie może brakować. Wszyscy święci im są wyżsi w chwale, tym są pokorniejsi w sobie samych, bliżsi mi i bardziej ukochani. Przeto masz napisane, że porzucili swe wieńce laurowe przed Bogiem i upadli na twarze swoje przed Barankiem i oddali pokłon Żyjącemu na wieki wieków (Ap 5, 14).

Wielu pyta, kto jest większy w Królestwie Bożym, a nie wiedzą, czy do najmniejszych będą godni być zaliczeni. Bardzo to wielka rzecz być choćby najmniejszym w niebie, gdzie wszyscy są wielcy, ponieważ wszyscy będą nazwani synami Bożymi i nimi będą. „Z bardzo małego stanie się tysiącem" (Iz 60, 22), a "grzesznik umrze jako stuletni" (Iz 65, 20).

Gdy bowiem dociekali uczniowie, kto będzie większy w Królestwie Niebiańskim, taką usłyszeli odpowiedź. „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebiańskiego. Kto by się więc upokorzył, jak to dziecię, ten jest większy w Królestwie Niebiańskim (Mt 18, 3, 4). Biada tym, którzy wzbraniają się upokorzyć dobrowolnie z dziećmi, ponieważ niska brama Królestwa Niebiańskiego nie pozwoli, by weszli.

Biada też bogatym, którzy tu mają swoje pociechy! Bo gdy ubodzy będą wchodzić do Królestwa Niebiańskiego, oni stać będą na zewnątrz, głośno zawodząc. Cieszcie się pokorni i radujcie się ubodzy, bo wasze jest królestwo Boga, jeżeli jednak chodzicie w prawdzie.

 

„Naśladowanie Chrystusa"
Tomasz à Kempis

 

Główne_fotki

 • „Unikanie wścibskiego badania cudzego życia”

  PAN:Synu, nie bądź ciekawy, ani też nie noś w duszy próżnych trosk. Cóż cię to lub owo obchodzi? „Ty idź za mną". Co cię to odchodzi, czy ktoś jest taki czy taki, a ów tak i tak działa czy mówi? Ty nie potrzebujesz odpowiadać za innych, lecz za siebie zdasz sprawę. Dlaczegóż więc się mieszać?  Oto Ja wszystkich poznaję i widzę wszystko, co dzieje się pod słońcem. I wiem, jak się ma sprawa z każdym, co myśli, czego chce, do czego zmierza. Nie trzeba przeto wszystko powierzyć. Ty zaś zachowaj siebie w dobrym pokoju i pozwól miotać się niespokojnemu, ile zechce. Przyjdzie na niego, cokolwiek uczynił lub powiedział, bo mnie nie może zwieść. Read More
 • UWAGA - 1 listopada kwesty na cmentarzach w Mszczonowie i Lutkówce

  Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne informuje, że w dniu pierwszego listopada jego członkowie wraz z rekonstruktorami ze współpracującej ze Stowarzyszeniem - GRH STRZELCY im. 31pSK, przeprowadzą zbiórkę pieniężną na dwóch mszczonowskich cmentarzach parafialnych oraz na cmentarzu w Lutkówce. Na mszczonowskich cmentarzach historycy i rekonstruktorzy zbierać będą fundusze na odbudowę grobu państwa Bieleckich, przedwojennych dziedziców majątku Gnojna oraz na renowację pomnika księdza proboszcza Marcina Polkowskiego. W ubiegłym roku cel zbiórki był taki sam. Niestety na zaplanowane prace zebrano wtedy jedynie 1/3 kwoty. Pomimo tego oba groby zostały wykonane, jednak prace udało się zakończyć tylko dlatego, że ich wykonawcy zgodzili się rozłożyć koszty na raty. Teraz pozostaje mieć  nadzieję, że tegoroczna hojność osób odwiedzających cmentarze we Mszczonowie, pozwoli sfinansować w całości zaciągnięte zobowiązania. Read More
 • Dotacje na usuwanie azbestu

  Do 15 marca br. skierniewicki Urząd Miasta przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe w sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 12 nr tel. 46 834-51-73. W roku ubiegłym dzięki dotacji udało się usunąć odpady azbestowe z ponad 20 nieruchomości z terenu miasta. Z takiej możliwości skorzystały głównie osoby fizyczne ale także Instytut Ogrodnictwa. Read More
 • II wystawa - Nasze kolekcje

  Już w przyszły czwartek, 6 lutego w Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury, odbędzie się druga odsłona wystawy - „Nasze Kolekcje”. Podobna miała miejsce w styczniu ubiegłego roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wówczas dla wielu kolekcjonerów zabrakło miejsca. W tegorocznej odsłonie organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przekazali każdemu z nich jedną lub dwie gabloty do ekspozycji swoich zbiorów..    Więcej informacji: http://akademiaskierniewice.pl/. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Db

Reklama

STONICKurierGMR_baner

konstal_2013

Technochlod_baner

Lucyna_baner

OdNowa_baner

UiZ_baner

menopauza_portal

AWFbaner_dzieciecy_zodiak

Matel_baner

WAT

banerUM

LKO_baner_01

AHE lodz

UL

WSP_Lodz

FOTOi


termyy

Janusz Korwin Mikke

KSIĄŻKA

 • Makramy_w2Sylvie Hooghe

  „Makramy. Biżuteria i modne dodatki ". Wyd. 2 

  Moda na kolorowe makramowe dodatki i biżuterię powraca! Torebki, bransolety, wisiory, paski możesz zrobić z satyny, wełny lub bawełny.

  Pomogą ci w tym przedstawione w książce podstawowe węzły makramowe i ich kombinacje. Każdy projekt opisany jest krok po kroku, a poszczególne etapy prac zilustrowano na kolorowych schematach.

  W książce znajdziesz także porady dotyczące doboru nici, informacje o tym, jak rozpocząć pracę na mocowaniu i jakie stosować wykończenia.

  Ciekawe pomysły na zrobienie szalika, paska, saszetki czy ozdobnych pomponów z pewnością zainspirują cię do stworzenia ozdób własnego projektu.

  Wydawnictwo: RM, ISBN: 978-83-7773-209-0, ilość stron: 80, format: 204x260 mm, oprawa: broszurowa, cena: 29,90.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl.

  Więcej…  
 • Klasyczne_koronki_szydelkoweProste, nowoczesne i oryginalne - te słowa najlepiej opisują przedstawione w książce projekty koronek: bieżniki i obrusy, wykończenia brzegów, zdobienia serwet i serwetek, pościeli, ręczników i fartuszków.

  Dzięki instrukcjom wykonania poszczególnych wzorów, kolorowym schematom i fotografiom dokładnie ilustrującym kolejne etapy pracy osoby mniej doświadczone w szydełkowaniu stworzą swoje pierwsze dzieła już po kilku lekcjach.

  W książce pokazano, jak trzymać szydełko i wykonywać podstawowe sploty. Doradzono, jakie wybrać nici.

  Opisano, jak zrobić splot rakowy, pikotki i szydełkować w okrążeniach. Ci, którzy poznali już tajniki tej sztuki, dowiedzą się, jak łatwo i szybko tworzyć własne projekty i zdobić bieliznę.

  W poradniku przedstawiono także projekty tworzone techniką filetową i koronki umożliwiające uzyskanie prac bardziej skomplikowanych.

  Wydawnictwo:  RM, ISBN: 978-83-7773-202-1, ilość stron: 64, format: 204x260 mm, cena: 29,90 zł.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl.

  Więcej…  
 • Kawa_i_inneLouise Pickford

  „Kawa i inne gorące napoje”

  Wspaniałe kawy, rozgrzewające gorące czekolady, herbatki łagodzące stres i choroby, aromatyczne poncze i wiele innych rozgrzewających napojów idealnych na chłodne dni - tak niezwykłego zestawu przepisów próżno szukać w innych książkach.

  W książce przedstawiono kolekcję takich napojów, jak kawy smakowe, herbaty i napary, gorące czekolady, gorące drinki alkoholowe, mleczne mikstury oraz wywary.

  Karaibska kawa z rumem i malibu, szwedzki glögg, tisane ze świeżej mięty czy lawendowe mleczko dla dzieci - to tylko niektóre z nich.

  W tak bogatej ofercie każdy znajdzie dla siebie coś pysznego - zarówno na specjalną okazję, jak i na zwykłe dni roku.

  Wydawnictwo: RM, ISBN: 978-83-7773-204-5, ilość stron: 96, format: B5, oprawa: miękka, cena: 29,90 zł.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl .

  Więcej…  
 • 1915_wyboryRuta Sepetys „Wybory"

  Jest rok 1950. Siedemnastoletnia Josie Moraine, córka prostytutki, pragnie więcej, niż Nowy Orlean może jej zaoferować. Obmyśla więc plan, jak się wyrwać z miasta, lecz tajemnicza śmierć w Dzielnicy Francuskiej wplątuje ją w sieć policyjnego dochodzenia.

  Los wystawi na próbę lojalność dziewczyny wobec matki oraz Willie Woodley, szorstkiej burdelmamy, na której pomoc w najtrudniejszych chwilach mogła liczyć.

  Zawieszona pomiędzy marzeniem o elitarnej uczelni a rzeczywistością mrocznego półświatka, Josie musi podjąć kilka trudnych decyzji. Czy jednak uda jej się zagłuszyć głos sumienia?

  Ruta Sepetys, autorka „Szarych śniegów Syberii", zręcznie konstruuje opowieść pełną tajemnic i kłamstw, przypominając, że nasz los kształtują wybory, których dokonujemy.

  Forma wydania: książka papierowa,  oprawa: broszurowa, rok wydania: 2014, liczba stron: 336, format: 135x204 mm, przedział wiekowy: 18-100, numer ISBN: 978-83-10-12494-4.

  Więcej…  
 • Koniec_feminizmuAleksander Nikonow  „Koniec feminizmu. Czym kobieta różni się od człowieka”

  Wydawnictwo TRIO ma przyjemność poinformować Państwa, że właśnie ukazała się na rynku księgarskim publikacja Aleksandra Nikonowa Koniec feminizmu, czym kobieta różni się od człowieka. Książka rosyjskiego autora jest prawdziwym fenomenem. W czasach dyktatu poprawności politycznej Aleksander Nikonow otwarcie krytykuje ideologię feministyczną, wykazując absurdalność i szkodliwość realizacji jej założeń.

  Nikonow przedstawia genezę feminizmu, sięgając do niejednokrotnie szokujących, nieznanych lub świadomie przemilczanych źródeł i faktów. W bardzo czytelny sposób przedstawia podobieństwo feministycznej ideologii i sposobów jej popularyzowania do innych destrukcyjnych ideologii funkcjonujących w XX wieku - komunizmu i faszyzmu.

  Nikonow wnikliwie opisuje także opłakaną kondycję współczesnego „białego mężczyzny”, który stał się głównym celem ataków „ziejących nienawiścią” feministek. Jednak nie jest to książka jedynie o feminizmie. Autor przedstawia także dramatyczne skutki realizowania poprawności politycznej, zwłaszcza w sferze edukacji wyższej. W książce znajdziemy wiele absurdów politycznej poprawności, wymownie uzasadniających smutną refleksję autora nad współczesną cywilizacją.

  Więcej…  

Kalendarium wydarzeń

Serwis informacyjny Łowickiego Ośrodka Kultury 30.01 - 6.02.2014

OK_131 stycznia /piątek/ - KONCERT DOMOWE MELODIE, sala kina Fenix, godz. 19.00 (BILETÓW BRAK!).

Domowe Melodie - polski zespół wykonujący muzykę alternatywną. Trio stanowią: Justyna Chowaniak, pomysłodawczyni, autorka tekstów, wokalistka i pianistka oraz Staszek Czyżewski z Kubą Dykiertem, którzy odpowiedzialni są za stronę instrumentalną. Tworzą muzykę w konwencji lo-fi, zagraną i nagrywaną w warunkach domowych. Ich utwory cechuje melodyjność, prostota i bogate w kontekst słowa piosenek.

Pochodzący z debiutanckiej płyty utwór „Grażka" zadebiutował na 2. miejscu Listy Przebojów Programu 3 Polskiego Radia, a w kolejnym tygodniu zdobył szczyt notowania. Zespół wystąpił w czerwcu 2013 podczas Halfway Festival w Białymstoku, 3 lipca 2013 r. w Gdyni na festiwalu Heineken Open'er na scenie Alter Space oraz podczas trasy Męskiego Grania 2013.

Więcej…

Warsztaty dekorowania techniką decoupage

RATPWarsztaty dekorowania techniką decoupage - etap II 15 -16 lutego 2014 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach. Zajęcia odbywają się Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 2 - budynek USC.

Program:
15 lutego godz. 14.00 - 17.00
16 lutego godz. 14.00 - 17.00

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobami ozdabiania przedmiotów szklanych z wykorzystaniem motywu serwetkowego i papieru ryżowego. Nauczą się jak nałożyć konturówkę dla uzyskania zdobień biżuteryjnych.

W czasie warsztatów uczestnicy wykonają szklany lampion na świeczkę typu tea-light z motywem roślinnym do wykorzystania podczas wieczornych spotkań w ogrodzie. Poznają technikę pracy na kulistej powierzchni.

Więcej…

Mały OCH! Film Festiwal 20.01 – 30.01.2014 PROGRAM

maly_och_2014_PLAKAT_120 stycznia (poniedziałek)
9:00 Spektakl teatralny - Studio Art-Re, kino Fenix
O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC

Muzyczne przedstawienie oparte na powieści Kornela Makuszyńskiego, zaliczane do kanonu literatury polskiej.

Znakomite opracowanie tekstu stwarza atmosferę nauki i rozrywki, z mnóstwem wrażeń artystycznych. Występuje siedem postaci: Jacek, Placek, Osiołek, Pelikan, Złota Postać, Rozbójniczka, Gospodyni.

Spektakl sprzyja rozwojowi twórczej wrażliwości i dziecięcej wyobraźni. Jest to doskonała okazja do zobaczenia masek zwierząt i wzięcia udziału w spektaklu u boku aktorów (spektakl interaktywny).

Zapewniamy oryginalną oprawę muzyczną oraz cztero-planową scenografię, doskonałe realistyczne kostiumy i rekwizyty opracowane przez specjalistów z Telewizji Kraków.

Czas trwania: 40 min.

10:30 NIEBO – ODLOTOWE WARSZTATY PLASTYCZNE
Prowadzenie Krzysztof Kowalczyk, sala plastyczna ŁOK Więcej…

Logowanie

Copyright © 2019 Twój Kurier Regionalny. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.