18,5 mln zł na Inwestycje w gminach Długosiodło, Baranowo, Iłów I Siemiątkowo oraz w powiecie Zwoleńskim

LOGO_MAZOWSZENowe sale gimnastyczne – w Starym Bosewie (gm. Długosiodło), w Siemiątkowie (pow. żuromiński) i Zwoleniu, modernizacja szkoły podstawowej w Brzozowie Starym (gm. Iłów) oraz modernizacja ośrodka zdrowia w Baranowie koło Ostrołęki to kolejnych pięć inwestycji, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie.

Łączne wsparcie wyniesie ponad 18,5 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali dzisiaj Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

STARE BOSEWO MA NOWĄ SALĘ GIMNASTYCZNĄ

Uczniowie Zespołu Szkół oraz mieszkańcy Starego Bosewa korzystają już z nowoczesnej sali gimnastycznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzymała ponad 1,4 mln zł unijnego dofinansowania.

Do dyspozycji są m.in. boiska treningowe do gry w koszykówkę, piłkę nożną halową oraz siatkówkę. W sali organizowane będą także imprezy szkolne, międzyszkolne zawody sportowe czy egzaminy.

 

Wybudowana została sala gimnastyczna o wymiarach 18,00 x 28,00 m i wysokości w środku sali 9,20 m. Mieści się ona w jednokondygnacyjnym budynku parterowym z nieużytkowym poddaszem oraz zapleczem. Obiekt połączony jest z budynkiem Zespołu Szkół w Starym Bosewie, gm. Długosiodło. Kolorystyka budynku nawiązuje do tradycji regionalnych i kolorów naturalnych. Całość została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku mieszczą się boiska treningowe do gry w koszykówkę, piłkę nożną halową oraz siatkówkę. Na zapleczu są dwie przebieralnie z węzłami sanitarnymi, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie socjalne nauczyciela wychowania fizycznego oraz zespół szatni.

Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w miejscowości Stare Bosewo

Całkowita wartość projektu: 2 431 305,23 zł

Kwota dofinansowania: 1 479 101,64 zł

Beneficjent: Gmina Długosiodło

Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji

ZMODERNIZOWANA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOZOWIE STARYM

Szkoła podstawowa w Brzozowie Starym, gm. Iłów przeszła modernizację – przebudowany został blok żywieniowy, wykonano instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano kotłownię węglową, wybudowano boiska sportowe, a cały budynek szkoły przeszedł termomodernizację. Projekt otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 648 tys. zł. Ze zmodernizowanego obiektu korzystać będzie 180 uczniów szkoły oraz mieszkańcy Brzozowa Starego.

Projekt jest elementem większej inwestycji. W pierwszym etapie rozbudowano placówkę o parterowy budynek z przeznaczeniem na pomieszczenia kotłowani. Drugi etap, na który gmina otrzymała właśnie unijne dofinansowanie, wykonano m.in. termomodernizację budynku szkoły, przebudowano blok żywieniowy, wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz zainstalowano kotłownię węglową.

Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonano specjalny podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Ze zmodernizowanego obiektu korzystać mogą także mieszkańcy Brzozowa Starego. Organizowane tam będą konkursy, turnieje, zawody sportowe oraz inne uroczystości.

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, gmina Iłów (II etap)

Całkowita wartość projektu: 762 548,74 zł

Kwota dofinansowania: 648 166,43 zł

Beneficjent: Gmina Iłów

Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W BARANOWIE

Budynek jedynego w gminie Baranowo ośrodka zdrowia przeszedł gruntowną modernizację – zamontowano kolektory słoneczne, wymieniono instalację, stolarkę okienną i drzwiową, zmontowano windę dla osób niepełnosprawnych, przebudowano parkingi i ogrodzenie. Dzięki wykonanym pracom wewnątrz budynku o ponad 100 m zwiększyła się powierzchnia użytkowa ośrodka. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 917 tys. zł unijnego dofinansowania.

Wybudowany w latach 70. XX wieku obiekt, w którym mieści się ośrodek zdrowia w Baranowie, nie był do tej pory modernizowany. Jego stan wymagał gruntownej przebudowy. Prace przebiegały w dwóch etapach. Na początku wykonano zmianę konstrukcji i pokrycia dachu wraz z montażem kolektorów słonecznych. Wykonano także prace budowlane, wykończeniowe i adaptacyjne wewnątrz obiektu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Drugi etap prac objął docieplenie elewacji, montaż widny dla osób niepełnosprawnych, przebudowę parkingów oraz ogrodzenia.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości usług podstawowej opieki zdrowotnej poprzez adaptację i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie

Całkowita wartość inwestycji: 1 311 417,69 zł

Kwota dofinansowania: 917 992,38 zł

Beneficjent: Gmina Baranowo

Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

GIMNAZJUM I PODSTAWÓWKA W SIEMIĄTKOWIE Z NOWĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ

Gimnazjum i szkoła podstawowa w Siemiątkowie wzbogaciły się o nowoczesną halę sportowo-widowiskową z widownią na 354 osoby. Na zewnątrz budynku wybudowane zostały także trawiaste boisko, droga dojazdowa, chodniki oraz parking. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 5,6 mln zł unijnego dofinansowania.

Nowoczesna hala sportowo-widowiskowa to pierwsza sala gimnastyczna na wiejskim obszarze gminy Siemiątkowo. Korzystają z niej uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej, a także mieszkańcy gminy. Hala sportowa przystosowana jest do uprawiania m.in.: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej oraz tenisa stołowego. W hali będą mogły odbywać się różnego typu imprezy okolicznościowe oraz zawody i turnieje sportowe.

Wybudowany został dwukondygnacyjny, wolnostojący budynek, w którym mieści się sala sportowa o powierzchni 1 161,08 m² połączona z widownią na 354 miejsca oraz z zapleczem. Zaplecze socjalno-techniczne obejmuje m.in. hol wejściowy z szatnią, przebieralnie i łazienki dla sportowców, pokój trenera – pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, salę do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, toaletę dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kotłownię oraz wentylatornię.

Projekt oprócz budowy hali objął także – wykonanie trawiastego boiska, wewnętrznej drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz parkingu wewnętrznego, chodników, frontowego ogrodzenia, placu przed ścianą frontową hali sportowej. Zadbano także o zieleń wokół budynku.

Tytuł projektu: Budowa hali sportowej wspólnie dla gimnazjum i szkoły podstawowej w Siemiątkowie

Całkowita wartość inwestycji: 6 645 894,39 zł

Kwota dofinansowania: 5 649 010,23 zł

Beneficjent: Gmina Siemiątkowo

Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU BĘDZIE MIAŁ NOWY BUDYNEK I SALĘ GIMNASTYCZNĄ

O nowy budynek dydaktyczny oraz drugą salę sportową wzbogaci się Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Pozwoli to m.in. na wprowadzenie nowych kierunków nauczania w szkole oraz na prowadzenie nowych zajęć sportowych dla uczniów. Inwestycja otrzyma ponad 9,9 mln zł unijnego dofinansowania.

W ramach projektu wybudowany zostanie nowy budynek dydaktyczny o powierzchni 4 160,65 m². Będzie to trzykondygnacyjny obiekt bez podpiwniczenia, pokryty dachem wielospadowym. Połączony zostanie z istniejącą salą gimnastyczną za pośrednictwem parterowego łącznika. Będą się w nim mieścić m.in.: sale dydaktyczne (ogólnokształcące, językowe oraz informatyczne z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem), zaplecze administracyjne, biblioteka z czytelnią, multimedialne centrum informacji z e-punktem oraz zaplecze szatniowe. W drugim etapie powstanie także druga sala sportowa o powierzchni 1894,41 m² i wymiarach 26x45m.

Inwestycja obejmie także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wykonane zostaną m.in. plac parkingowy, droga dojazdowa oraz chodniki.

Tytuł projektu: Budowa budynku dydaktycznego i Sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Całkowita wartość inwestycji: 15 364 812,50 zł

Kwota dofinansowania: 9 998 031,84 zł

Beneficjent: Powiat Zwoleński

Źródło informacji:
Rzecznik prasowy
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

 

Główne_fotki

 • „Unikanie wścibskiego badania cudzego życia”

  PAN:Synu, nie bądź ciekawy, ani też nie noś w duszy próżnych trosk. Cóż cię to lub owo obchodzi? „Ty idź za mną". Co cię to odchodzi, czy ktoś jest taki czy taki, a ów tak i tak działa czy mówi? Ty nie potrzebujesz odpowiadać za innych, lecz za siebie zdasz sprawę. Dlaczegóż więc się mieszać?  Oto Ja wszystkich poznaję i widzę wszystko, co dzieje się pod słońcem. I wiem, jak się ma sprawa z każdym, co myśli, czego chce, do czego zmierza. Nie trzeba przeto wszystko powierzyć. Ty zaś zachowaj siebie w dobrym pokoju i pozwól miotać się niespokojnemu, ile zechce. Przyjdzie na niego, cokolwiek uczynił lub powiedział, bo mnie nie może zwieść. Read More
 • UWAGA - 1 listopada kwesty na cmentarzach w Mszczonowie i Lutkówce

  Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne informuje, że w dniu pierwszego listopada jego członkowie wraz z rekonstruktorami ze współpracującej ze Stowarzyszeniem - GRH STRZELCY im. 31pSK, przeprowadzą zbiórkę pieniężną na dwóch mszczonowskich cmentarzach parafialnych oraz na cmentarzu w Lutkówce. Na mszczonowskich cmentarzach historycy i rekonstruktorzy zbierać będą fundusze na odbudowę grobu państwa Bieleckich, przedwojennych dziedziców majątku Gnojna oraz na renowację pomnika księdza proboszcza Marcina Polkowskiego. W ubiegłym roku cel zbiórki był taki sam. Niestety na zaplanowane prace zebrano wtedy jedynie 1/3 kwoty. Pomimo tego oba groby zostały wykonane, jednak prace udało się zakończyć tylko dlatego, że ich wykonawcy zgodzili się rozłożyć koszty na raty. Teraz pozostaje mieć  nadzieję, że tegoroczna hojność osób odwiedzających cmentarze we Mszczonowie, pozwoli sfinansować w całości zaciągnięte zobowiązania. Read More
 • Dotacje na usuwanie azbestu

  Do 15 marca br. skierniewicki Urząd Miasta przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe w sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 12 nr tel. 46 834-51-73. W roku ubiegłym dzięki dotacji udało się usunąć odpady azbestowe z ponad 20 nieruchomości z terenu miasta. Z takiej możliwości skorzystały głównie osoby fizyczne ale także Instytut Ogrodnictwa. Read More
 • II wystawa - Nasze kolekcje

  Już w przyszły czwartek, 6 lutego w Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury, odbędzie się druga odsłona wystawy - „Nasze Kolekcje”. Podobna miała miejsce w styczniu ubiegłego roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Wówczas dla wielu kolekcjonerów zabrakło miejsca. W tegorocznej odsłonie organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przekazali każdemu z nich jedną lub dwie gabloty do ekspozycji swoich zbiorów..    Więcej informacji: http://akademiaskierniewice.pl/. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Db

Reklama

STONICKurierGMR_baner

konstal_2013

Technochlod_baner

Lucyna_baner

OdNowa_baner

UiZ_baner

menopauza_portal

AWFbaner_dzieciecy_zodiak

Matel_baner

WAT

banerUM

LKO_baner_01

AHE lodz

UL

WSP_Lodz

FOTOi


termyy

Janusz Korwin Mikke

KSIĄŻKA

 • Makramy_w2Sylvie Hooghe

  „Makramy. Biżuteria i modne dodatki ". Wyd. 2 

  Moda na kolorowe makramowe dodatki i biżuterię powraca! Torebki, bransolety, wisiory, paski możesz zrobić z satyny, wełny lub bawełny.

  Pomogą ci w tym przedstawione w książce podstawowe węzły makramowe i ich kombinacje. Każdy projekt opisany jest krok po kroku, a poszczególne etapy prac zilustrowano na kolorowych schematach.

  W książce znajdziesz także porady dotyczące doboru nici, informacje o tym, jak rozpocząć pracę na mocowaniu i jakie stosować wykończenia.

  Ciekawe pomysły na zrobienie szalika, paska, saszetki czy ozdobnych pomponów z pewnością zainspirują cię do stworzenia ozdób własnego projektu.

  Wydawnictwo: RM, ISBN: 978-83-7773-209-0, ilość stron: 80, format: 204x260 mm, oprawa: broszurowa, cena: 29,90.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl.

  Więcej…  
 • Klasyczne_koronki_szydelkoweProste, nowoczesne i oryginalne - te słowa najlepiej opisują przedstawione w książce projekty koronek: bieżniki i obrusy, wykończenia brzegów, zdobienia serwet i serwetek, pościeli, ręczników i fartuszków.

  Dzięki instrukcjom wykonania poszczególnych wzorów, kolorowym schematom i fotografiom dokładnie ilustrującym kolejne etapy pracy osoby mniej doświadczone w szydełkowaniu stworzą swoje pierwsze dzieła już po kilku lekcjach.

  W książce pokazano, jak trzymać szydełko i wykonywać podstawowe sploty. Doradzono, jakie wybrać nici.

  Opisano, jak zrobić splot rakowy, pikotki i szydełkować w okrążeniach. Ci, którzy poznali już tajniki tej sztuki, dowiedzą się, jak łatwo i szybko tworzyć własne projekty i zdobić bieliznę.

  W poradniku przedstawiono także projekty tworzone techniką filetową i koronki umożliwiające uzyskanie prac bardziej skomplikowanych.

  Wydawnictwo:  RM, ISBN: 978-83-7773-202-1, ilość stron: 64, format: 204x260 mm, cena: 29,90 zł.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl.

  Więcej…  
 • Kawa_i_inneLouise Pickford

  „Kawa i inne gorące napoje”

  Wspaniałe kawy, rozgrzewające gorące czekolady, herbatki łagodzące stres i choroby, aromatyczne poncze i wiele innych rozgrzewających napojów idealnych na chłodne dni - tak niezwykłego zestawu przepisów próżno szukać w innych książkach.

  W książce przedstawiono kolekcję takich napojów, jak kawy smakowe, herbaty i napary, gorące czekolady, gorące drinki alkoholowe, mleczne mikstury oraz wywary.

  Karaibska kawa z rumem i malibu, szwedzki glögg, tisane ze świeżej mięty czy lawendowe mleczko dla dzieci - to tylko niektóre z nich.

  W tak bogatej ofercie każdy znajdzie dla siebie coś pysznego - zarówno na specjalną okazję, jak i na zwykłe dni roku.

  Wydawnictwo: RM, ISBN: 978-83-7773-204-5, ilość stron: 96, format: B5, oprawa: miękka, cena: 29,90 zł.

  Odwiedź nas w Internecie: www.rm.com.pl .

  Więcej…  
 • 1915_wyboryRuta Sepetys „Wybory"

  Jest rok 1950. Siedemnastoletnia Josie Moraine, córka prostytutki, pragnie więcej, niż Nowy Orlean może jej zaoferować. Obmyśla więc plan, jak się wyrwać z miasta, lecz tajemnicza śmierć w Dzielnicy Francuskiej wplątuje ją w sieć policyjnego dochodzenia.

  Los wystawi na próbę lojalność dziewczyny wobec matki oraz Willie Woodley, szorstkiej burdelmamy, na której pomoc w najtrudniejszych chwilach mogła liczyć.

  Zawieszona pomiędzy marzeniem o elitarnej uczelni a rzeczywistością mrocznego półświatka, Josie musi podjąć kilka trudnych decyzji. Czy jednak uda jej się zagłuszyć głos sumienia?

  Ruta Sepetys, autorka „Szarych śniegów Syberii", zręcznie konstruuje opowieść pełną tajemnic i kłamstw, przypominając, że nasz los kształtują wybory, których dokonujemy.

  Forma wydania: książka papierowa,  oprawa: broszurowa, rok wydania: 2014, liczba stron: 336, format: 135x204 mm, przedział wiekowy: 18-100, numer ISBN: 978-83-10-12494-4.

  Więcej…  
 • Koniec_feminizmuAleksander Nikonow  „Koniec feminizmu. Czym kobieta różni się od człowieka”

  Wydawnictwo TRIO ma przyjemność poinformować Państwa, że właśnie ukazała się na rynku księgarskim publikacja Aleksandra Nikonowa Koniec feminizmu, czym kobieta różni się od człowieka. Książka rosyjskiego autora jest prawdziwym fenomenem. W czasach dyktatu poprawności politycznej Aleksander Nikonow otwarcie krytykuje ideologię feministyczną, wykazując absurdalność i szkodliwość realizacji jej założeń.

  Nikonow przedstawia genezę feminizmu, sięgając do niejednokrotnie szokujących, nieznanych lub świadomie przemilczanych źródeł i faktów. W bardzo czytelny sposób przedstawia podobieństwo feministycznej ideologii i sposobów jej popularyzowania do innych destrukcyjnych ideologii funkcjonujących w XX wieku - komunizmu i faszyzmu.

  Nikonow wnikliwie opisuje także opłakaną kondycję współczesnego „białego mężczyzny”, który stał się głównym celem ataków „ziejących nienawiścią” feministek. Jednak nie jest to książka jedynie o feminizmie. Autor przedstawia także dramatyczne skutki realizowania poprawności politycznej, zwłaszcza w sferze edukacji wyższej. W książce znajdziemy wiele absurdów politycznej poprawności, wymownie uzasadniających smutną refleksję autora nad współczesną cywilizacją.

  Więcej…  

Kalendarium wydarzeń

Serwis informacyjny Łowickiego Ośrodka Kultury 30.01 - 6.02.2014

OK_131 stycznia /piątek/ - KONCERT DOMOWE MELODIE, sala kina Fenix, godz. 19.00 (BILETÓW BRAK!).

Domowe Melodie - polski zespół wykonujący muzykę alternatywną. Trio stanowią: Justyna Chowaniak, pomysłodawczyni, autorka tekstów, wokalistka i pianistka oraz Staszek Czyżewski z Kubą Dykiertem, którzy odpowiedzialni są za stronę instrumentalną. Tworzą muzykę w konwencji lo-fi, zagraną i nagrywaną w warunkach domowych. Ich utwory cechuje melodyjność, prostota i bogate w kontekst słowa piosenek.

Pochodzący z debiutanckiej płyty utwór „Grażka" zadebiutował na 2. miejscu Listy Przebojów Programu 3 Polskiego Radia, a w kolejnym tygodniu zdobył szczyt notowania. Zespół wystąpił w czerwcu 2013 podczas Halfway Festival w Białymstoku, 3 lipca 2013 r. w Gdyni na festiwalu Heineken Open'er na scenie Alter Space oraz podczas trasy Męskiego Grania 2013.

Więcej…

Warsztaty dekorowania techniką decoupage

RATPWarsztaty dekorowania techniką decoupage - etap II 15 -16 lutego 2014 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach. Zajęcia odbywają się Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości, ul. Piłsudskiego 2 - budynek USC.

Program:
15 lutego godz. 14.00 - 17.00
16 lutego godz. 14.00 - 17.00

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze sposobami ozdabiania przedmiotów szklanych z wykorzystaniem motywu serwetkowego i papieru ryżowego. Nauczą się jak nałożyć konturówkę dla uzyskania zdobień biżuteryjnych.

W czasie warsztatów uczestnicy wykonają szklany lampion na świeczkę typu tea-light z motywem roślinnym do wykorzystania podczas wieczornych spotkań w ogrodzie. Poznają technikę pracy na kulistej powierzchni.

Więcej…

Mały OCH! Film Festiwal 20.01 – 30.01.2014 PROGRAM

maly_och_2014_PLAKAT_120 stycznia (poniedziałek)
9:00 Spektakl teatralny - Studio Art-Re, kino Fenix
O DWÓCH TAKICH CO UKRADLI KSIĘŻYC

Muzyczne przedstawienie oparte na powieści Kornela Makuszyńskiego, zaliczane do kanonu literatury polskiej.

Znakomite opracowanie tekstu stwarza atmosferę nauki i rozrywki, z mnóstwem wrażeń artystycznych. Występuje siedem postaci: Jacek, Placek, Osiołek, Pelikan, Złota Postać, Rozbójniczka, Gospodyni.

Spektakl sprzyja rozwojowi twórczej wrażliwości i dziecięcej wyobraźni. Jest to doskonała okazja do zobaczenia masek zwierząt i wzięcia udziału w spektaklu u boku aktorów (spektakl interaktywny).

Zapewniamy oryginalną oprawę muzyczną oraz cztero-planową scenografię, doskonałe realistyczne kostiumy i rekwizyty opracowane przez specjalistów z Telewizji Kraków.

Czas trwania: 40 min.

10:30 NIEBO – ODLOTOWE WARSZTATY PLASTYCZNE
Prowadzenie Krzysztof Kowalczyk, sala plastyczna ŁOK Więcej…

Logowanie

Copyright © 2019 Twój Kurier Regionalny. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.